ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ತಂದು ಕೊಡದಿದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಥಳಿತ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ತಂದು ಕೊಡದಿದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಮನಬಂದಂತೆ ತಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಶಾಲೆಯ […]