ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಘಟಕ- ೨ ರ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮ ಕುಂದಗೋಳ ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕರಾಗಿ 22 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಸ್ ಜಿ ನಾಯಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ […]