ಇನ್ನೊಂದು 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

Spread the love

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ವರ್ಚುವಲ್ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕ, ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

“ಇನ್ನೊಂದು 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮಕ್ಕಳನ್ನು 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ನಾನು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಏನಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಶಪಡಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸದ್ಗುರು ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶೇ.63ರಷ್ಟು ರೈತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೂ ಅವರಂತೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ಸದ್ಗುರುಗಳು ಭಾರತವು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಯಾರೂ ಸಿದ್ದರಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.


Spread the love

Leave a Reply

error: Content is protected !!